Skal jeg vælge døgnbehandling eller ambulant behandling?

Valget mellem alkoholbehandling døgnbehandling og ambulant behandling afhænger af flere faktorer herunder sværhedsgraden af ​​afhængigheden, dine individuelle behov og præferencer samt tilgængeligheden af behandlingsressourcer. En grundig vurdering og diskussion med en professionel behandler kan hjælpe dig med at afgøre, hvilken type behandling der er mest hensigtsmæssig for dig.

Døgnbehandling

  • Afhængighedsgraden: Døgnbehandling er normalt bedst egnet til personer med en mere alvorlig alkoholafhængighed, hvor der er behov for intensiv støtte, overvågning og struktur i behandlingen
  • Behov for fjernelse fra udløsende faktorer: Hvis du har mange udløsende faktorer i dit daglige miljø, såsom negative relationer eller stressende situationer, kan døgnbehandling være en fordel, da du får en pause fra disse miljømæssige faktorer
  • Støttenetværk: Hvis du ikke har et stabilt støttenetværk derhjemme eller er i risiko for tilbagefald på grund af dårlige miljømæssige forhold, kan døgnbehandling tilbyde en midlertidig opholds- og støtteordning
  • Behov for intensiv terapi og behandling: Hvis du har brug for daglig terapi, gruppesessioner og længerevarende støtte for at tackle underliggende årsager til afhængigheden, kan døgnbehandling være mere hensigtsmæssig

Ambulant behandling

  • Mildere til moderat afhængighed: Ambulant behandling kan være mere passende for personer med en mildere til moderat alkoholafhængighed, hvor der ikke er behov for konstant overvågning eller indlæggelse
  • Arbejds- og familiemæssige forpligtelser: Ambulant behandling giver dig mulighed for at opretholde arbejds- og familiemæssige forpligtelser, da du ikke er nødt til at være væk fra hjemmet
  • Fleksibilitet: Ambulant behandling tilbyder normalt mere fleksibilitet i forhold til behandlingstider og sessioner, hvilket kan være en fordel for personer med travle tidsplaner
  • Stærkt støttenetværk: Hvis du har et stabilt og støttende netværk derhjemme, som kan hjælpe med at støtte og opmuntre dig under behandlingen, kan ambulant behandling være tilstrækkelig