Hvad er lavt selvværd?

Lavt selvværd er en tilstand, hvor en person har en generel negativ opfattelse af sig selv og manglende tro på sine egne evner, værdier og selvstændighed. Det kan påvirke en persons mentale, følelsesmæssige og sociale velbefindende på flere måder. Her er nogle karakteristika og konsekvenser af lavt selvværd.

Negativ selvopfattelse

En person med lavt selvværd har en tendens til at fokusere på deres fejl og mangler snarere end deres styrker og positive egenskaber. De kan føle sig utilstrækkelige og ikke værdige til kærlighed, respekt eller succes.

Selvkritik

Personer med lavt selvværd har en tendens til at være meget selvkritiske og hårde mod sig selv. Selvkritikken kan være konstant og føre til en følelse af frustration, utilfredshed eller depression.

Perfektionisme

Nogle gange kan et lavt selvværd føre til et mønster af perfektionisme, hvor personen forsøger at opnå uopnåelige standarder for at føle sig værdig eller godkendt.

Angst og usikkerhed

Lavt selvværd kan bidrage til følelsen af angst, nervøsitet og usikkerhed i sociale situationer eller ved nye udfordringer.

Manglende selvtillid

En person med lavt selvværd har ofte en lav selvtillid og kan undervurdere deres evne til at håndtere udfordringer eller opnå succes.

Isolation og tilbagetrækning

Nogle mennesker med lavt selvværd undgår sociale interaktioner eller undgår at deltage i nye aktiviteter eller oplevelser på grund af frygt for fiasko eller afvisning.

Problemer med relationer

Lavt selvværd kan påvirke en persons evne til at danne og opretholde sunde relationer. De kan føle sig utilstrækkelige eller ude af stand til at være værdifulde for andre.

Negativ spiral

Et lavt selvværd kan blive en negativ spiral, hvor negative tanker og følelser bekræfter hinanden og forstærker følelsen af utilstrækkelighed.